wtorek, 4 listopada 2014

DEFINITION OF LOVE!

Miłość dla mnie jest wielką rzeczą. Zakochać się można raz. Można być później zakochanym, można kochać. Ale ta prawdziwa miłość jest tylko jedna. Nawet jeśliby ta osoba, którą się kocha, zrobiła nie wiem co, to i tak, choć może w inny sposób, będzie się ją kochać. Bo prawdziwa miłość jest czymś tak wielkim, że nie da się jej zniszczyć niczym. A ludzie, którzy nie potrafią kochać, są bardzo nieszczęśliwi. Bo kochać, to znaczy być oddanym tej osobie do końca, to znaczy że wszystkiego tego, czego chciałabym dla siebie, chcę także dla tej drugiej osoby.
fragment książki Danuty Wałęsy

Love for me is a big thing. You can fall in love again. You can then be in love, you can love. But  true love is only one. Even if the person you love, did something not know what, then anyway, you will love her, maybe in a different way. Because true love is something big and it can't be destroyed by anything. And people who can not love, they are very unhappy. Because love, it is to be devoted to that person until the end, this means that all of what I would like for myself, I want also to that other person.


Lots of love for y'all!

2 komentarze:

  1. Beautiful!! I agree wholeheartedly, and so glad you have found your true love!

    OdpowiedzUsuń
  2. Kochać to być zdolnym do poświeceń bezinteresownie :))
    Ech ta miłosć piękna sprawa :)

    OdpowiedzUsuń