wtorek, 25 listopada 2014

LAST TUESDAY!

w zeszły wtorek pojechaliśmy ze znajomymi na mecz Polski do Wrocławia! ahh, cudownie było przeżyć to wszystko. stadion zrobił na nas wrażenie, no bo jednak zobaczyć na żywo to nie to samo co w telewizji. mimo tego, że było dosyć chłodno to i tak jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że udało nam się tam pojechać i kibicować na żywo naszym chłopakom.
last Tuesday we were at a football match with friends in Wroclaw. oh, it was wonderful to experience it all. the stadium made a great impression on us, because however see live is not the same as on TV. except that it was quite cold we are very happy that we were able to go there and cheer on our boys live.

so here are some photos from m's phone...
wishing you amazing week!

czwartek, 6 listopada 2014

JUST A FEW PHOTOS!

Life is not measured by the numbers of breaths we take, 
but by the moments that take our breath away.
happy Thursday!

wtorek, 4 listopada 2014

DEFINITION OF LOVE!

Miłość dla mnie jest wielką rzeczą. Zakochać się można raz. Można być później zakochanym, można kochać. Ale ta prawdziwa miłość jest tylko jedna. Nawet jeśliby ta osoba, którą się kocha, zrobiła nie wiem co, to i tak, choć może w inny sposób, będzie się ją kochać. Bo prawdziwa miłość jest czymś tak wielkim, że nie da się jej zniszczyć niczym. A ludzie, którzy nie potrafią kochać, są bardzo nieszczęśliwi. Bo kochać, to znaczy być oddanym tej osobie do końca, to znaczy że wszystkiego tego, czego chciałabym dla siebie, chcę także dla tej drugiej osoby.
fragment książki Danuty Wałęsy

Love for me is a big thing. You can fall in love again. You can then be in love, you can love. But  true love is only one. Even if the person you love, did something not know what, then anyway, you will love her, maybe in a different way. Because true love is something big and it can't be destroyed by anything. And people who can not love, they are very unhappy. Because love, it is to be devoted to that person until the end, this means that all of what I would like for myself, I want also to that other person.


Lots of love for y'all!

sobota, 1 listopada 2014

33 MONTHS TOGETHER!

To love is nothing. To be loved is something. But to be loved by the person you love...is everything!
33 months together! love you M.
Dear God, thank you for creating that boy. That boy thats makes me smile whenever I see him.
 Happy Saturday!